William L. Harkness Teaching Awards

Faculty Teaching Award

 • AY 2006-2007 - Jennifer Kaplan
 • AY 2007-2008 - Yuehua Cui
 • AY 2009-2010 - Dennis Gilliland
 • AY 2013-2014 - Vince Melfi

Student Teaching Award

 • AY 2006-2007 - Weixing Song
 • AY 2007-2008 - Chandni Bhan / Aaron Porter
 • AY 2008-2009 - Suzie Ahn / Lening Kang
 • AY 2009-2010 - Douglas Christensen / Shuzhuan Zheng
 • AY 2010-2011 - Wenning Feng / Kai Zhang
 • AY 2012-2013 - Bronlyn Wassink
 • AY 2013-2014 - Honglang Wang
 • AY 2014-2015 - Shawn Santo / Abdhi Sarkar
 • AY 2015-2016 - Metin Eroglu / Andrew Shutt
Department of Statistics and Probability
619 Red Cedar Road Rm C413
East Lansing, MI 48824 | staff@stt.msu.edu
Phone: (517) 355-9589 | Fax: (517) 432-1405